Tankar inför valspurten

Mitt i den brinnande valrörelsen vill jag delge några tankar till mina sympatisörer!

Kort sagt, berätta lite om den dagliga kampen, för att fler väljare ska bli nådda av mitt budskap. Inte bara att jag kandiderar till riksdagen, utan att jag gör det för att förändra Sverige. Jag tillhör ett väldigt bra parti, som har världens bästa människosyn, men jag vill själv betona vissa saker ännu starkare. Det gäller en effektiv och värdig vård och omsorg. Det gäller en effektiv lärande skola som satsar på entreprenörskapet. Det gäller att stimulera och förenkla eget företagande. Det gäller att minska och förebygga antalet aborter. Det gäller en upprättelse av familjen, som den miljö där barnen upplever trygghet och kärlek och växer till som människor. Det gäller en ansvarsfull långsiktigt hållbar miljöpolitik. Det gäller en utrikespolitik som vågar stå upp mot diktaturer och förtryckare, och försvara utsatta demokratier, som till exempel Israel.

Jag kan säga att för egen del är det inte lätt. För det är en kamp med många hinder. Ta t ex min målsättning att skriva och publicera en artikel i veckan. Det har jag också gjort, men tyvärr har bara hälften blivit publicerade. Trots att flera av mina budskap sticker ut från mängden.

Ta ett annat exempel – annonsering. Ettan på listan och ibland även tvåan och trean får sina annonser betalda av partiet. Själv måste jag betala ur egen ficka. Jag har hittills lagt ut 10000 kronor ur egen ficka för reklammaterial, men det förslår inte långt, 7000 till min personvalsfolder, 3000 för en liten annons, sedan är pengarna slut. Jag skulle behöva minst 10000 kr till för att synas sista veckan, men då måste någon sponsra mig, jag har inte möjlighet att satsa mer privata pengar.

Jag älskar debatter, att stå och argumentera inför publik. Men när man inte är toppkandidat får man i princip inga debatterbjudanden. Dock har jag fått en inbjudan direkt till mig när det gäller företag och jobb, och den tackade jag givetvis ja till. Den blev också refererad i Vlt, vilket jag är glad för.

Därför, mina vänner, litar jag väldigt mycket till er – alla ni som ingår i  mina olika nätverk. Efter 15 år inom politiken, fyra år som journalist, 25 år som företagare och 29 år inom kyrka och föreningsliv, är det en hel del människor som känner mig. Jag har fått så många exempel på stöd från människor som hört av sig till mig. En del har till och med sagt att de byter parti nu för att kunna ge mig sitt kryss. Det är sådant som värmer.

Tack vänner, nu är det snart ingen tid kvar att försöka övertyga mer. Det är bara en sak som återstår, nämligen att gå till vallokalen, välja rätt valsedlar, kryssa rätt kandidat, och resten, ja, det lägger jag, kanske du också, i Guds hand.

Annonser
Publicerat i Min värdegrund | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Debatt i Världen Idag om sjukförsäkringsreformen

Min artikel om sjukförsäkringsreformen publicerades i Världen Idag den 9 september. Läs den debatt som uppstod i den tidningen:

http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=8602&Itemid=28

Publicerat i Samhällsfrågor | Lämna en kommentar

Sjukförsäkringsreformen måste reformeras

Det är få saker som gör mig så ont som när sjuka och utsatta människor kommer i kläm i vårt välfärdssystem. När det gäller sjuka människor har det alltmer gått mot att prata om graden av arbetsförmåga istället för sjukdom. Då räcker det inte med sjukintyg från läkare. Då kan en svårt cancersjuk anses ha arbetsförmåga. Eller en deprimerad och utbränd person som kanske inte har något fysiskt som hindrar honom eller henne att arbeta.

Alliansen har genomfört en reform vars främsta syfte var att bryta utanförskapet hos långtidssjuka, så att de inte skulle hamna i konstant sjukskrivning, utan istället få hjälp med att komma tillbaka till arbetslivet. Principen är väldigt bra! Men tillämpningen har i många fall slagit fel och drabbat väldigt sköra människor. Sjukskrivna människor har upplevt att hela deras liv rämnar, när möjligheten till försörjning dras undan. Det verkar som  om man i reformivern har missat en väsentlig fråga, nämligen om det verkligen alltid går att komma tillbaka efter en sjukdom? Är det direktiven som är fel skrivna, eller är det Försäkringskassans tillämpning som är för hård, byråkratisk och okänslig? Jag vet inte. Någonstans har det gått snett när regeringens direktiv transformerats ned till praktisk tillämpning hos Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Jag utgår ifrån att dessa negativa konsekvenser av reformen omgående kommer att rättas till!

Några av dessa, som fått besked att sjukpenningen upphör, har tagit det så hårt att de valt att avsluta sina liv. Andra ropar ut sin förtvivlan i media eller skriver till Försäkringskassan för att få dem att lyssna. En 40-årig kvinna med svår benskörhet, reumatism och psykisk skörhet efter att ha upplevt två krig, led också av panikångest och svår migrän. Hon hade varit sjukskriven i sex år, när hon fick Försäkringskassans besked. Denna kvinna riskerar att bryta handleden när hon bär en matkasse p.g.a. sin benskörhet… Det förefaller obegripligt att en så skör människa ska anses arbetsför.

Västeråsföreningen Slussa, som ger stöd till sjukskrivna och arbetslösa som kommit i kläm, har samlat in mängder av livsberättelser där människor ropar ut sin nöd. Det är en deprimerande läsning att ta del av dessa vittnesbörd. Många av dem skriver att de inte orkar leva längre på grund av beskedet från Försäkringskassan. Så här får det inte gå till i välfärdens Sverige! Det behövs en bemötandereform, så att alla som söker samhällets hjälp ska bemötas med förståelse, respekt och medkänsla. Det jag som kristdemokrat vill bygga är ett mänskligare Sverige, inte ett Sverige som slår dövörat till för människors nöd och svårigheter. Den nya sjukförsäkringsreformen verkar helt enkelt ha sjösatts för snabbt. De verkställande myndigheterna tycks inte riktigt ha förstått sin roll i det nya systemet. Betoningen ska ju ligga på hjälp till rehabilitering, om detta är möjligt. De allra svagaste i vårt samhälle förtjänar samhällets stöd och ska mötas av medkänsla och empati i varje möte med samhällets representanter.

Publicerat i Samhällsfrågor | Märkt , , , | 8 kommentarer

Bristfällig integration göder främlingsfientlighet

Även publicerad i Vlt 100903:

http://vlt.se/asikter/debatt/1.939100-kd-jobb-och-sprak-nycklar-till-integration

Om Sverige ska fortsätta att vara det välkomnande samhälle för flyktingar/invandrare som vi önskar och vill, måste integrations-politiken bli betydligt bättre.

Sverige har i dag stora skaror invandrare som fortfarande efter fem år eller längre inte kan kommunicera på svenska, som lever på försörjningsbidrag och inte ser något slut på utanförskapet. Än värre är det för en stor grupp kvinnor från patriarkala kulturer, som knappast har någon kontakt med svenskar eller det svenska samhället. Resultatet av detta ser vi i dag – ett segregerat samhälle med sociala problem, ökande brottslighet, gigantisk arbetslöshet, främlingsskap och dystra framtidsutsikter.

Om vi ska fortsätta att vara ett välkomnande samhälle för invandrare måste vi ta itu med integrationen på allvar, annars kommer samhället att falla sönder med oöverskådliga problem som följd.

Svenskundervisning måste få högsta prioritet. Introduktion i det svenska samhället, med undervisning om svensk kultur och hur det svenska samhället fungerar, samt hjälp med att söka arbete måste påbörjas parallellt med språkundervisningen och med lika stor målmedvetenhet.

Invandrarnas begåvning och kunskaper måste tas till vara, och de som saknar utbildning få möjlighet att skaffa sig en bra utbildning i Sverige. Det här är redan beprövade metoder i andra länder, till exempel Storbritannien. Varför ligger Sverige så långt efter, när vi på andra områden vill vara ett föregångsland?

Det måste också vara möjligt att debattera invandringspolitik, utan att genast klassas som främlingsfientlig. Att uppskatta människor från andra kulturer, att i grunden se positivt på invandring, kan mycket väl förenas med en diskussion om storleken på invandringen, hur många Sverige har förmåga att ta emot och integrera.

Med dålig integration minskar vår förmåga, med effektiv integration ökar förmågan. Vi måste inse att allt hänger ihop. Vill vi vara bäst i klassen på flyktingmottagning måste vi också vara bäst på integration. Nuvarande nivå på invandring ställer krav på en väl-organiserad och effektiv integration, något som vi är långt ifrån i dagsläget.

Som kristdemokrat tar jag avstånd från all främlingsfientlighet. Men det är tyvärr så att den bristfälliga integrationen göder främlingsfientlighet.

Även det motsatta förhållandet gäller, tack och lov. I ett välintegrerat samhälle finns inget utrymme för främlingsfientlighetens kalla vindar. Där blandas människor med olika ursprung och berikar varandra. Där växer respekten mellan människor trots varierande bakgrund. Arbete och språk är och förblir nycklarna till integrationen.

Min vision är ett kulturellt brokigt men väl integrerat samhälle där alla är med i bygget av framtidens Sverige, där alla, infödda såväl som utlandsfödda, känner ”det här landet, det är mitt land”.

Publicerat i Samhällsfrågor | Märkt , , , , | 3 kommentarer

FNs klimatpanel har förlorat sin trovärdighet

Nu utsätts FNs klimatpanel IPCC för stark kritik även från en granskning beställd av FNs generalsekreterare.

Enligt Svenska Dagbladet 100830 utsätts  IPCC för en svidande kritik: ”Ordföranden för granskningsgruppen, den amerikanske ekonomen Harold Shapiro, sade när resultatet presenterades i New York på måndagen att IPCC också måste förändra sina arbetsprocedurer.
-Det finns ett antal fel i IPCC:s senaste rapporter. Vi drar slutsatsen att det är nödvändigt med noggrannare granskning av alla rapporter och fakta som bildar underlag för rapporterna, sade Shapiro. Han tog också upp problemet med att en del av innehållet i IPCC:s rapporter bygger på så kallade ”grå litteratur”, snarare än vetenskapligt granskat material.
-”Grå litteratur” kan också vara relevant. Men riktlinjerna för hur den ska hanteras är för vaga. Det behövs hårdare kontroll, sade han”. Så långt artikeln i SvD.

En annan granskning som gjorts av den svenske socialdemokratiske politikern och bloggaren Stefan A Johansson går ännu längre. Han smular fullständigt sönder IPCCs sätt att arbeta. Det påstås att 2500 forskare står bakom IPCCs rapporter. I själva verket är det redaktörer som i slutänden bestämmer vad som ska stå i rapporterna. De går självsvåldigt in och redigerar bort fakta som talar emot panelens klimatteori, dvs att det är en klimatförändring som orsakats av människan.

Läs gärna och bedöm själv Stefan Johanssons artikel. Den är väl värd att begrunda, eftersom den redovisar en hel del intressanta fakta. Klicka på eller klistra in följande länk: http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1465&blogg=38134

FNs klimatpanel och dess sätt att arbeta måste kraftigt reformeras om den ska återfå sin trovärdighet.

Läs även mer på min blogg:http://stefansturessonsblog.wordpress.com/

Publicerat i Samhällsfrågor | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Klassisk kristdemokrat?

Är jag en klassisk kristdemokrat? Jag vet inte! Själv ser jag mig som socialt radikal men konservativ i värderingsfrågor. Jag ser ingen motsättning, eftersom värderingarna är hämtade från kristen etik och människosyn. Att slå vakt om dessa värderingar är också att förbinda sig att alltid stå på den svages sida – radikalt!

Jag tror att om kd:s kandidater tydligt ställer upp för det vi har stått för tidigare, får vi tillbaka många av våra kärnväljare. Det är detta som allt fler i partiet inser. Jag möter ibland besvikna kristdemokratiska sympatisörer som i förtroende berättar för mig att de inte längre vill stödja ett parti som till exempel försvarar den s k ”abortturismen”, dvs att utländska kvinnor kan komma till Sverige och få abort. Den tilltagande alkoholliberalismen i partiet är en annan sådan fråga. Eller homoäktenskap. Eller de höga aborttalen. Jag kan inte förstå de kd-sympatisörer som menar att kristdemokraterna måste bli ett allmänborgerligt parti, sådana partier finns ju redan. Då behövs inte ett parti som kd som bygger sitt program på kristen etik och människosyn. Det är en sak att kompromissa för att man ingår som litet parti i en regeringskoalition. En helt annan sak att överge sina visioner och sina värderingar. Självklart måste partiet vara berett på att jämka samman sina förslag med de övriga allianspartierna, men ändå göra allt som står i dess makt för att få genomslag för sina egna hjärtefrågor och se till att de rör sig framåt.

I 1998 års val fick kd nära 12 procent av rösterna, det visar vilken potential ett kristdemokratiskt parti har som vårdar sin profil och kämpar för det man tror på. Jag kan inte svara för alla kandidater, men för egen del vet jag att jag vill driva en konsekvent och tydlig linje i våra klassiska hjärtefrågor. Det betyder att jag alltid står på den svages sida, vare sig du är fattig, sjuk, arbetslös, funktionshindrad eller bara ett litet barn. Jag vill vara din röst i ett prestationsinriktat, stressigt och kallt samhälle.

Hade en diskussion om dessa frågor på följande blogg:

http://hallstromper.blogspot.com/

Publicerat i Min värdegrund | Märkt , | 2 kommentarer

Ett mänskligare Sverige

Kristdemokraterna behövs för att skapare ett mänskligare Sverige- Ett tryggt, öppet Sverige. Ett Sverige där de svaga känner att de är starka. Ett Sverige där ingen fruktar för morgondagen. Ett Sverige där inte samhällets institutioner försvårar livet, utan underlättar det. Ett dynamiskt Sverige där alla som vill kan få jobb. Ett Sverige som tar tillvara entreprenörernas kreativitet. Jag är glad att få kandidera för ett parti som står för en människosyn som baserar sig på det kristna kärleksbudskapet.

I en ny sång beskrivs stegen mot ett mänskligare Sverige:

Du kan även klicka på länken i länklistan nere till höger.

Publicerat i Min värdegrund | Märkt , | Lämna en kommentar

TYSTNADEN

Abort är en känslig och kontroversiell fråga. Jag skrev nyligen en artikel som riktade sig mot den svenska abortpolitiken som misslyckats med att minska antalet aborter. Det som förvånade mig var den kompakta tystnaden. Inte ens i den kristna pressen har det dykt upp några debattörer med anledning av mitt inlägg. Privat har dock flera uttryckt sympati för de åsikter jag för fram. Nog vill väl de allra flesta få ner antalet aborter? Men vilken väg skall vi gå, när politiken med gratis preventivmedel och ungdomsmottagningar har misslyckats?

Publicerat i Samhällsfrågor | Märkt , , | 2 kommentarer

Debatt om abortpolitiken

Min artikel om den misslyckade abortpolitiken har nu även publicerats i tidningen Dagen, den 22 juli. Gå till länken:

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=219655

Min artikel om abortpolitiken är nu även publicerad på Newsmill. Gå till länken: http://www.newsmill.se/user/stefansturesson

Publicerat i Samhällsfrågor | Märkt , , | Lämna en kommentar

Ett stort misslyckande

När Sverige har väsentligt högre antal tonårsaborter än våra grannländer visar det på ett stort misslyckande för den förda politiken. Läs mer i mitt inlägg i tidningen Världen Idag: http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=8174&Itemid=28

Publicerat i Samhällsfrågor | Märkt , , | Lämna en kommentar